• موزه ایران باستان
  • کاخ گلستان




آگهی فروش مجموعه و اموال شخصی


قابل توجه فروشندگان آثار فرهنگي تاريخي مجاز !
اشياء عتيقه مجاز اشيائي هستند كه غير زير خاكي اند و بيشترشان از مواد آلي ساخته شده اند، منشأ حصول آنها قانوني است  از طريق ارث از نسلي به نسلهاي جديدتر رسيده است، كتابهاي خطي و چاپ سنگي قديم، قطعات خط، قطعات نقاشي ها، دست ساخته هاي چوبي و فلزي و سفالي دوره صفويه به بعد، قالي ها گليم ها، منسوجات و سكه هاي ضرب ضرابخانه اي و غيره همگي اشياء عتيقه مجاز محسوب مي شوند زيرا تملك و نگهداري و خريد و فروش آنها در كشور با ممنوعيت قانوني مواجه نيست.
اينگونه اشياء معمولا نمي توانند حاصل كشف باشند بلكه سالها پيش از تصويب همه قوانين،‌ صاحب يا مالك داشته اند. برابر قانون، خروج همه نوع اموال تاريخي و فرهنگي اعم از ممنوعه يا مجاز از كشور ممنوع است .


   
فرم فروش اموال
نام ونا�� خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه  
کد ملی  

شماره ثابت  
شماره همراه  
پست الکترونیکی  
استان   شهرستان   شهر  
آدرس
نام شیء
تصویر شیء
وضعیت دریافت فایل:
شرح شیء
قیمت پیشنهادی

پیگیری
کد پیگیری
کد ملی